Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι ένα βασικό προσόν που όλοι οι μαθητές θα έπρεπε να αποκτήσουν και το οποίο να αναγνωρίζεται στον επαγγελματικό τομέα.
ECDL

Στο Private Institute Simplify γίνονται μαθήματα για προετοιμασία για τις αναγνωρισμένες Ευρωπαϊκές εξετάσεις ECDL, για να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι εξετάσεις ECDL είναι απαραίτητο προσόν για την εξασφάλιση θέσης εργασίας στον δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα.

ECDL BASE

ECDL Base είναι μια πιστοποίηση της ψηφιακής μόρφωσης ενός ατόμου. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες που καλύπτουν βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και τομείς της γνώσης και είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους. Αυτές οι τέσσερις βασικές ενότητες είναι:

 • Computer Essentials (Windows & άλλα θέματα Η/Υ)
 • Επεξεργασία Κειμένου με Word
 • Ανάλυση Φύλλων Εργασίας με Excel
 • Online Essentials (Διαδίκτυο με Internet Explorer & Ηλεκτρονική Αλληλογραφία με Outlook)

ECDL 7 ενότητες (ECDL Standard)

Για την ολοκλήρωση του ECDL Standard χρειάζεται να παρακολουθήσετε, εκτός από τις Base ενότητες, τρεις από τις Standard ενότητες. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των Standard ενοτήτων για να επιλέξετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Οι 8 ενότητες Standard είναι:

 • Παρουσιάσεις με PowerPoint 
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο IT Security
 • Διαδικτυακή συνεργασία Online Collaboration
 • Βάσεις Δεδομένων με Access
 • Επεξεργασία εικόνας Image Editing
 • Δημιουργία ιστοσελίδων Web Editing
 • Προγραμματισμός έργου Project Planning
 • Δισδιάστατος σχεδιασμός 2D CAD

E-kids

Το e-kids απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, στις τάξεις 3η, 4η και 5η και αρχίζουν να αναπτύσσουν τις γνώσεις και ικανότητες τους σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η εξέταση e-KIDS θα αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για παιδιά της ηλικίας αυτής. Το e-KIDS καλύπτει οκτώ (8) θεματικές ενότητες οι οποίες είναι:

 • Computer Basics (Βασικά για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές).
 • First Steps with the Computer (Πρώτα Βήματα με τον Υπολογιστή).
 • Text and Documents (Κείμενα & Έγγραφα).
 • Numbers and Calculations (Αριθμοί & Υπολογισμοί).
 • Drawing and Painting (Σχεδίαση & Ζωγραφική).
 • Electronic Mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο).
 • Web Browsing & Searching (Πλοήγηση & Αναζήτηση στον Ιστό).
 • Audio & Music (Ήχοι & Μουσική) .

Το Private Institute Simplify προσφέρει επίσης βοήθημα για το μάθημα πληροφορικής του σχολείου καθώς και προετιμασία για τις παγκύπριες εξετάσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος