Στο Private Institute Simplify παραδίδονται μαθήματα ιταλικών για όλες τις ηλικίες.

Διδάσκονται όλα τα επίπεδα από Α1 έως Γ2 και παρέχεται προετοιμασία για όλα τα πτυχία γλωσσομάθειας: CILS, CELI, PLIDA.

Ακόμη, αναλαμβάνεται προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις καθώς και προετοιμασία γλώσσας για σπουδές στην Ιταλία.

Εκδήλωση Ενδιαφέρντος